Koruyucu Maske Üretimi

Genel

Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygunkoruyucu maske üretimi ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesihedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

KORUYUCUMASKENİNTANIMI VEKORUYUCUMASKEYAPIMINDAHİJYEN

KORUYUCUMASKEÜRETİMİNEHAZIRLIK

KORUYUCUMASKE KALIBIHAZIRLAMA

KORUYUCUMASKE ÜRETİMİ

İstihdam Alanları

Kişisel Maske Üretimi, Fabrikalar veya firmalar.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  • Okuryazar olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
  • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ