Çocuk Gösteri Giysileri Dikimi

Genel

Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesineyararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyiyüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesigibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücündenbeklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüllerseçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerinitamamlamış olacaklardır.
Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak dakullanılabilecektir.

Konu Başlıkları

Düz dikiş dikmek
Overlok dikişi yapmak
Giysi için ölçü almak
Kesim yapmak
Giyside süsleme yapmak
Ütüleme yapmak
Reçme dikişi yapmak
Otomatta ilik açmak, düğme dikmek
6-12 Yaş çocuk etek kalıbı hazırlamak
0 2-6 yaş çocuk eteği üretmek
6-12 yaş çocuk pantolon kalıbıhazırlamak
2 2-6 yaş çocuk pantolonu üretmek
6-12 yaş çocuk gömlek kalıbıhazırlamak
6-12 yaş çocuk elbise kalıbıhazırlamak
6-12 yaş çocuk elbisesi üretmek
Çocuk gösteri giysi kalıplarıhazırlamak
Çocuk gösteri giysileri üretmek

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;

1. Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,

2. Moda evleri/ butiklerde,

3. Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
  • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.
  • 17 yaşını tamamlamış olmak.

MODÜLER PROGRAM

368 SAAT EĞİTİM SÜRESİ