Çini İşleme (Dökümcü / Sırlamacı)

Genel

Bu programın amacı kursiyerlere;

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir ve boyama işlemleri ile sırlama ve pişirimlerini yapabilme konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Konu Başlıkları

Dökümcü / sırlamacı kurs programını tamamlayan bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Döküm çamuru hazırlayıp döküm yoluyla şekillendirdiği yarı mamullerin bisküvipişirimini yapması,

3. Renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapması,

4. Daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıpsırlı pişirimini yapması,

5. Çini sırı ile formlara sırlama ve sırlı pişirim işlemlerini yapmasıamaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

Mesleki yeterliliklerini kazanan öğrenciler; çömlekçi atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  • Okuryazar olmak.
  • 17 yaşını tamamlamış olmak.
  • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.