Sır Altı Çini Uygulama

Genel

Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabak, pano ve dik formlarda desen çizimi ve delme işlemleri, tekniğine uygun tahrir, boyama, sırlama ve pişirim işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Konu Başlıkları

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması

2. Tabağa uygun kompozisyonu çizip delme işlemi

3. Deseni tabağa aktarıp tahrirleme

4. Tabağı çini boyama tekniğiyle boyama

5. Pano desenini çizip delme

6. Deseni panoya aktarıp tahrirleme

7. Pano desenini çini boyama tekniğiyle boyama

8. Dik formlara uygun deseni hazırlama, deseni çizme ve delme işlemi

9. Deseni dik formlara aktarıp tahrirleme

10. Dik form desenini çini boyama tekniğiyle boyama

11. Çini formlarını sırlama ve pişirme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe;

1. Çömlekçi atölyeleri

2. Çini atölyeleri

3. Seramik ve cam atölyeleri

4. Seramik ve cam fabrikaları

5. Kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuryazar olmak.

2. 17 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

416 SAAT EĞİTİM SÜRESİ