Kasa Sorumlusu

Genel

MESLEK ELEMANI TANIMI

Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapan, evrak intikalini sağlayan, bilgisayar kullanan nitelikli elemandır.

Konu Başlıkları

 • Bilgisayarda yazı yazmak - F Klavye
 • Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak
 • Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak
 • Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak
 • Sunu oluşturmak
 • İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak
 • Bilgisayarda rapor ve form oluşturmak
 • Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek
 • Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek
 • Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek
 • İşletme defteri düzenlemek
 • Serbest meslek kazanç defteri düzenlemek
 • Ekonomik gelişmeleri izlemek
 • Faaliyet alanlarını araştırmak
 • İş yeri açmak
 • Mesleki matematik aritmetiğini uygulamak
 • Mesleki matematik hesaplamaları yapmak
 • Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak
 • Cari hesap işlemleri yapmak
 • Çek senet takibi yapmak
 • Ön muhasebe işlemleri yapmak

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;

1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,

2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,

3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

3. 17 yaşını tamamlamış olmak.

MODÜLER PROGRAM

536 SAAT EĞİTİM SÜRESİ