Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; ahşap objeye uygun hazırlık yapma, Tekniğine ve kurallarına uygun şekilde elde rendeleme ve kesme teknikleri kullanarak uygulama ve renklendirme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Tekniğine ve kurallarına uygun şekilde elde rendeleme ve kesme uygulamalarını işsağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak yapması,
 • Tekniğine uygun şekilde elde ve makinelerde delme uygulamalarını yapması,
 • Tekniğine ve kurallarına uygun şekilde elde birleştirme uygulamaları yapması,
 • İş resmine uygun şekilde ahşap kakma ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde kaplama ile kakma uygulaması yapması,
 • İş resmine uygun şekilde sedef kakma ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde yüzey oyma ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde dekupe oyma ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde tabii şekil oyma ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde tornalama ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde alın tornalama ile ilgili uygulamalar yapması,
 • İş resmine uygun şekilde ahşap süslemede boyama ile ilgili uygulamalar yapması,amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, kendi iş yerinde veya evinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

3.17 yaşını tamamlamış olmak,