Yönetici Asistanı

Genel

Bu programda kursiyerlere; büro yönetimi, iletişim, organizasyon ve belgeleme işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Sosyal hayatta iletişim
 • Telefonla iletişim
 • Randevu ve konuk kabulü
 • Beden dili
 • F Klavye - 1
 • F Klavye - 2
 • Yazı biçimleme
 • İş mektubu
 • Belge akışı
 • Toplantı organizasyonu
 • Seyahat organizasyonu

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak

17 yaşını tamamlamış olmak.
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak. 

MODÜLER PROGRAM

344 SAAT EĞİTİM SÜRESİ