Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

Genel

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ile yetişkinlere;

1. Hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil ve zihinsel becerileri,

2. Temel matematik becerisini,

3. Günlük yaşamla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır

Konu Başlıkları

  • Okuma yazma
  • Yaşam becerisi
  • Matematik

İstihdam Alanları

Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

17 yaşını tamamlamış olmak.

160 SAAT EĞİTİM SÜRESİ