Ailede Din Eğitimi Kurs Programı

Genel

Aile çocuğun erişkin bir birey olana değin bedenî ve ruhîaçılardan yetiştirilmesine katkıda bulunan en önemli kurumdur. Bireyler bueğitim sürecinde kendilerini ifade edebilmek, çıkan problemleri çözebilmek,sosyal çevresiyle anlaşabilmek için aile içi iletişim becerilerini geliştirmeyeihtiyaç duyarlar. Aile içi iletişim, aile üyelerinin her birinin birbirleriylekurdukları ilişkileri içerir. Aile üyelerinin iletişiminin kalitesi, aileninsağlığını ve gücünü etkiler. Çocuğun hayatının en önemli dönemini kendileriyleberaber geçirdiği ailenin, çocuğun genel eğitiminde olduğu gibi din eğitimindede önemli bir fonksiyonu vardır. Müslüman bir ailenin çocuğun İslami değerlerebağlı ve bunları benimseyerek hayatına yansıtan bir birey olarak yetişmesi içinİslam’da dine yönelme istidadı olan fıtratının iyi ve doğru şekildeoluşturulması, muhafazası ve devamı sağlanmalıdır. Bu program ebeveynlerineğiticilik rollerini geliştirmeyi ve din eğitimi konusundaki doğal rollerindeonları desteklemeyi hedeflemektedir. Bu program aracılığıyla katılımcılaraçocuğa din eğitimi verirken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda bilgi vefarkındalık kazandırılırken aynı zamanda ebeveyn davranışları ve sorumluluklarıile ilgili genel bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. 

Konu Başlıkları

  • Ailenin DinEğitiminde Rolü
  • ÇocuğumuTanıyorum
  • Çocuğun DinîGelişim Durumunun Değerlendirilmesi
  • EbeveynTutumları Ve İletişim
  • Çocukların DinîGelişimi Açısından Ev Ortamı Ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler
  • EbeveynlerinÇocuklarının Kur’an-I Kerim Okumayı Geliştirmesine Katkıları
  • Çocukların İmanGelişiminin Desteklenmesi
  • Çocuklarınİbadete Teşviki Ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması
  • ÇocuklardaAhlaki Gelişiminin Desteklenmesi
  • EbeveynlerinÇocuklarının Din Eğitimi Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişiselgelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

60 SAAT EĞİTİM SÜRESİ