Tahrirci / Çinici

Genel

Bu programda kursiyerlere; Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerineaktarıp, sır altı tekniğinde tahrir işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Nokta ve çizgi
  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Geometrik çizimler
  • Tabak tahrirleme - 1
  • Tabak tahrirleme - 2
  • Pano desenini tahrirleme
  • Ulama desenini tahrirleme
  • Dik formları tahrirleme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe; çömlekçi atölyelerinde, çini atölyelerinde, seramik ve cam atölyelerinde, seramik ve cam fabrikalarında, kendi atölyelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak. 

17 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.