Teknik Resim (Autocad-1. Aşama)

Genel

Teknik Resim kurs programını bitiren bireylerin; teknik resim kurallarınauygun şekilde geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma, ölçülendirme,yüzey işleme işaretlerini resim üzerine aktarma, kroki, perspektif veyapım resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Teknik Resim kurs programını bitiren bireyin,

  • Geometrik çizimler yapması,
  • Görünüş çıkarması,
  • Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini resim üzerine eklemesi,
  • Kroki, perspektif ve yapım resmi çizmesi,

İstihdam Alanları

Teknik Resim programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda İki boyutlu (Auto-cad) çizim programına katılmaya hak kazanır ve mimari tasarım, proje şirketleri vb. sektörlerde istihdam edilir.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  • Okuryazar olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak,