Kurumsal
Eğitim İlkeleri

Dismek, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür. Bu ilkeler:

1. Herkese Açıklık:Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.

2. İhtiyaca Uygunluk:
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

3. Süreklilik:
Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.

4. Planlılık:
Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır.

5. Yenilik ve Gelişmeye Açıklık:
Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

6. Gönüllülük:
Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır.