Kurumsal
Vizyon & Misyon

Dismek´in Vizyonu
Eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak.

Dismek´in Misyonu
Halkın yaşam kalitesini yükselterek toplumsal refahı artırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda ülkesini seven, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazanan, enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, öğrenme iş ve yaşam becerileri kazandırmaktır.

Dismek´in Temel Değerleri

1. Model Olma:
Türkiye´nin önde gelen şehirlerinden Diyarbakır´i yaygın eğitim konusunda en iyi temsil edecek kurum olabilmek amacıyla, yaptığı tüm çalışmalarda başarılı ve model bir organizasyon olmak.

2. Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik:
Diyarbakır sınırları içerisinde yaşayan herkesin kolayca ulaşabileceği geniş bir merkez ağına ve program çeşitliliği ile herkese hitap edebilecek düzeyde zengin bir içeriğe sahip olmak.

3. Yaşam Boyu Eğitim:
Özellikle örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan tüm Diyarbakır halkına merkezlerimizde eğitim vermek. Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak.

4. Yaygın Eğitimde Kalite:
Usta-çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda kaliteden ödün vermeden sunmak. Eğitim kalitesini yenilikçilik, akılcılık, bilimsellik, katılımcılık ve süreklilik ilkeleri perspektifinde artırmak.

5. Sosyal Algı Gelişimine Katkı:
Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

6. Artı Değer Kazandırmak:
Sosyal sorumluluk kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne; öğrenci memnuniyeti sağlayarak tüm öğrencilerine; çalışan memnuniyetini oluşturarak tüm çalışanlarına artı bir değer kazandırmak. Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.